• Marrit Verveld

Q&A: AFM handvatten bij toepassing SIRA

Op 17 oktober jl. publiceerde de Autoriteit Financiële Markten (AFM) handvatten die (niet-OOB) accountantsorganisaties beter in staat moeten stellen betrokkenheid bij strafbare feiten te voorkomen. Deze publicatie is in de media kritisch ontvangen. De handvatten laten veel vragen van accountantsorganisatie onbeantwoord en zouden niet-uitvoerbaar zijn binnen kleine accountantsorganisaties.

Wat staat in de publicatie van de AFM? De publicatie bevat inzichten van de AFM en good practices met betrekking tot het opstellen van een Systematische Integriteitsrisico Analyse (SIRA). De inzichten en good practices volgen uit een verkenning van de AFM naar de risicoanalyse en -beheersing van niet-OOB accountantsorganisaties in 2017 en 2018.

Wat is een SIRA? De SIRA is een effectief instrument voor accountantsorganisaties om inzicht te krijgen in integriteitsrisico’s en deze te beheersen. De SIRA vormt een basis voor een adequate inrichting van een beheerste en integere bedrijfsvoering. De SIRA bestaat uit vier stappen: risico-identificatie, risico-analyse, risico-beheersing en risico-monitoring.

Tot welke inzichten is de AFM gekomen? De inzichten variëren per fase van de SIRA. Zie hieronder enkele: * Het is efficiënt een functionaris aan te wijzen die het opstellen en implementeren van de SIRA begeleidt. * Bij veel accountantsorganisaties is de aandacht voor de beheersing van integriteitsrisico’s onvoldoende structureel en worden niet alle integriteitsrisico’s gezien. * Het delen van uitkomsten van de SIRA binnen de organisatie vergroot bewustzijn. * De uitkomsten van de eerste drie fasen van de SIRA worden niet altijd aantoonbaar vastgelegd. Dit bemoeilijkt monitoring (fase 4). Moet mijn accountantsorganisatie alle inzichten en good practices implementeren? Alternatieve invullingen die beter passen bij de specifieke kenmerken van een accountantsorganisatie zijn mogelijk, zolang ook wettelijk toegestaan.

Andere vragen? Mail marrit@marritverveld.com of bel 06-23894171. blog

contact

advocatenkantoor Cabinet

06-23894171

Bilthoven | Utrecht 

LinkedIn

ⓒ Cabinet | 2019