• Marrit Verveld

Internetconsultatie: discriminatievrije werving en selectie

Werkgevers worden verplicht een werkwijze op te stellen waarin wordt beschreven hoe verboden onderscheid wordt voorkomen bij werving en selectie. Bij inschakeling van een intermediair (bijv. een uitzendbureau) moet de werkgever nagaan of ook deze over een werkwijze beschikt. Inspectie SZW kan boetes opleggen bij niet-naleving.

Zie internetconsultatie.


blog

contact

advocatenkantoor Cabinet

06-23894171

Bilthoven | Utrecht 

LinkedIn

ⓒ Cabinet | 2019