GELDT DE TERUGMELDPLICHT OOK IN DE OVERGANGSPERIODE VAN HET UBO REGISTER?

Ja, maar terugmelding is niet mogelijk als in die periode nog geen gegevens over de UBO's van de betreffende cliënt in het UBO-register zijn opgenomen.


Zie hieronder of zie hier https://ellentimmer.com/2020/09/14/wwft-397/ voor mijn reactie op het blog van Ellen Timmer.
Uit de wetsgeschiedenis volgt dat een terugmelding ex art. 10c Wwft niet hoeft te worden gedaan in de situatie dat nog geen UBO’s zijn geregistreerd:

“Zoals de leden van de VVD-fractie aangeven, geldt de eerste achttien maanden een overgangsperiode. Alle reeds bestaande entiteiten dienen binnen die achttien maanden hun uiteindelijk belanghebbenden te registreren bij de Kamer van Koophandel. De terugmeldplicht voor Wwft-instellingen en bevoegde autoriteiten geldt wel al in die overgangsperiode. Een specifieke voorziening hiervoor zal vermoedelijk twee maanden na de start van het register beschikbaar komen. Bij de terugmeldplicht wordt rekening gehouden met de voornoemde overgangsperiode. Als in die periode een entiteit nog geen gegevens over diens uiteindelijk belanghebbenden heeft geregistreerd, is het niet mogelijk om een terugmelding te doen. Tot die achttien maanden is het dus alleen mogelijk om een discrepantie met een geregistreerd gegeven te melden. Wwft-instellingen en bevoegde autoriteiten worden hierover onder meer via de website van de Kamer van Koophandel geïnformeerd.” (TK 2019-202, 35 179 nr. C)


Deze conclusie zou ook kunnen worden gevonden in een letterlijke lezing van artikel 10c. Er staat namelijk: “een instelling doet melding aan de Kamer van Koophandel van iedere discrepantie die zij aantreft tussen een gegeven omtrent een uiteindelijk belanghebbende dat zij verstrekt heeft gekregen uit het handelsregister […] en de informatie over die uiteindelijk belanghebbende waarover zij uit anderen hoofde beschikt.”

105 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven