Zoeken
  • cabinetlaw

Gegevensverwerking in samenwerkingsverbanden


Het wetsvoorstel voor de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden biedt

een juridische basis voor het verwerken van gegevens, waaronder persoonsgegevens, binnen een viertal samenwerkingsverbanden, te weten het Financieel-Expertise

Centrum (FEC), de infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen (iCOV), de Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC’s) en de Zorg- en Veiligheidshuizen (ZVH’s)

met het oog op doelstellingen van zwaarwegend algemeen belang.


Marrit schreef een artikel over dit wetsvoorstel in het Tijdschrift voor Privacy & Informatie.5 keer bekeken