• Marrit Verveld

De (beperkte) mogelijkheden tot afscherming van persoonsgegevens in het UBO-register

Rechtspersonen en andere juridische entiteiten worden per 2020 verplicht hun uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) te registreren in het Nederlandse handelsregister. In de volksmond is voor dit fenomeen de term “UBO-register” in omloop geraakt. Het UBO-register moet een bijdrage leveren aan de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.  Inmiddels zijn in een in mei bekendgemaakte internetconsultatie de fijne contouren van het UBO-register geschetst door de Nederlandse regering. In een artikel dat dit najaar in Privacy & Informatie verschijnt, bespreek ik de beperkte mogelijkheden voor een UBO tot afscherming van persoonsgegevens in het UBO-register (zoals een naam en woonstaat) voor het publiek. In vergelijking tot de mogelijkheden die de relevante Europese regelgeving hiervoor biedt, heeft de Nederlandse wetgever een keuze gemaakt die de bescherming van persoonsgegevens van betrokken UBO’s alles behalve ten goede komt.

blog

contact

advocatenkantoor Cabinet

06-23894171

Bilthoven | Utrecht 

LinkedIn

ⓒ Cabinet | 2019