ARTIKEL P&I: UBO REGISTER EN AFSCHERMING PERSOONSGEGEVENS

In Privacy & Informatie publiceerde Marrit over de (beperkte) mogelijkheden tot afscherming van persoonsgegevens in het UBO-register.
12 keer bekeken