diensten

ADVIES

INTERNE ONDERZOEKEN

  • advies met betrekking tot wet- en regelgeving, in het bijzonder op het gebied van privacy, witwaspreventie, economische sancties, klokkenluiden en strafrecht (corruptie, fraude)

  • juridische review van intern beleid, procedures en richtlijnen

  • onderzoek van mogelijke misstanden, beoordelen van waarschijnlijkheid dat sprake is van een misstand en advies over rapportageverplichtingen aan autoriteiten 

  • ondersteuning van onderneming bij herstel

ONDERHANDELEN & PROCEDURES

  • gerechtelijke procedures (bijv. boeteprocedures tegen AP, DNB, AFM, NVWA).

  • onderhandelingen met autoriteiten

  • onderhandelingen met klanten of relaties die een bedreiging vormen voor de integriteit van een onderneming (bijv. beëindiging van een klantrelatie op basis van anti-witwaswetgeving (Wwft))

EN MEER

  • ​training en opleiding voor werknemers tot aan bestuursniveau over wetgeving binnen expertise

  • impact analyse met betrekking tot nieuwe wet- en regelgeving

  • op maat verzorgde know-how ondersteuning

contact

advocatenkantoor Cabinet

06-23894171

Bilthoven | Utrecht 

LinkedIn

ⓒ Cabinet | 2019